Welcome to our library of files
Witamy w naszej bibliotece plików

Poniżej w formie flipbooków możecie Państwo przejrzeć i pobrać dokumentację oraz instrukcje obsługi w następujących językach: PL, SP, RU, IT, FR, EN, DE, AR

Below, in the form of flipbooks, you can view and download documentation and operating instructions in the following languages: PL, SP, RU, IT, FR, EN, DE, AR

PL
Instrukcja obsługi urządzenia medycznego


RU
Инструкция по применению медицинского изделия


SP
Instrucciones de uso del producto sanitario


IT
Istruzione d’uso del prodotto medico


FR
Mode d’emploi du dispositif médical


EN
Medical Device User Manual


DE
Handbuch für das Medizinprodukt


AR
دليل مستخدمي الجهاز الطب يPlasma Fission information package

The exclusive distributor of the Plasma Fission device is Praiston Ltd.

Let’s stay in touch

address:

64-100 Leszno, ul. Górowska 32

phone:

+48 527 01 67
Krzysztof Wybieralski +48 882 762 006