Nowy projekt współfinansowany, przez UE – rehabilitacja

new generation

Nowy projekt współfinansowany, przez UE – rehabilitacja

Projekt zakłada prowadzenie rehabilitacji ruchowej, psychologicznej i dietetycznej dla osób w trakcie
lub po przebytym leczeniu onkologicznym, przy jednoczesnym wsparciu pacjentów onkologicznych i
ich osób z otoczenia różnego rodzaju działaniami profilaktyczno – edukacyjnymi.
Rehabilitacja będzie prowadzona w Centrum Referencyjnym w Poznaniu oraz w czterech filiach na
terenie Wielkopolski – w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.